24.11.04

Estudi de carrils bici del Baix Llobregat

Aquest estudi sobre infraestructures per a la promoció de la bicicleta dels Amics de la Bici de l'Abril de 2002 encara ofereix informació molt vigent. Un dels problemes detectats és la manca de rutes interurbanes. Els ajuntaments del Baix Llobregat continuen sense tenir prou en compte els ciutadans que volen circular en bicicleta, i es continuen fent reurbanitzacions sense preveure carrils bici. Els que es fan sembla que siguin per complir amb les respectives Agendes 21 i sovint no ofereixen la interconnexió amb altres carrils que és el que els faria realment útils.

Vegeu també