22.2.06

Brompton and the city: 1000 quilòmetres

Altres vegades ja he citat les opinions i les experiències de l'usuari d'una bicicleta plegable Brompton i la seva circulació per Barcelona: Brompton and the city: 1000 quilòmetres

Cap comentari:

Vegeu també