22.8.06

Petroli i inflació

L'editorial del diari el País del 14/8/2006 titulat "Petróleo e inflación" fa un anàlisi econòmic i polític de l'escassetat de petroli. Les conclusions de l'editorial són clares i contundents, Espanya no té petroli i el seu futur immediat energètic passa per diversificar la producció energètica, ús d'energies alternatives i sobretot política d'estalvi del consum energètic.
Tenint en compte la despesa energètica en mobilitat l'ús de la bicicleta i el transport públic i la millora i promoció d'aquests mitjans està a l'ordre del dia.

Vegeu també