25.9.06

Mou-te en Bici publica un plànol de carrils bici de Girona i Salt

L'associació Mou-te en Bici ha publicat un plànol de carrils bici de Girona i Salt on hi ha marcats els carrils existents, els projectats, les vies verdes i els carrils que reivindiquen. També hi ha assenyalats els aparcaments per a bicicletes, els punts perillosos o les zones 30. Al dors del plànol hi ha un conjunt de consells.

Vegeu també