18.12.06

Avantprojecte de pla d'actuació associat a la declaració de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric aprovades mitjançant el Decret 222

Tot i que la reducció a 80 km/h és la mesura que més es comenta, n'hi ha fins a 77 podeu veure l'avantprojecte a la web del departament de Medi Ambient i Habitatge:
Avantprojecte de pla d'actuació associat a la declaració de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric aprovades mitjançant el Decret 222/06

Vegeu també