27.4.07

Baixa l'ús del cotxe i creixen els desplaçaments en bici a Barcelona

Aquest és el titular d'El Punt i sembla que així ho indiquen les estadístiques, sembla que l'ús de la bici ha crescut un 50% en 3 anys i esperem que l'efecte bicing ajudi a mantenir aquesta tendència. La reducció de l'ús de cotxe seria del 4%.

Vegeu també