15.5.07

Pla director de la Bicicleta de Sant Feliu de Llobregat

A través del Ciclotimes d'aquest mes he trobat aquest opuscle amb informació sobre el Pla Director de la Bicicleta de Sant Feliu de Llobregat on podem trobar, a part de l'explicació del procés participatiu i dels objectius, els plànols amb la planificació dels carrils bici per fases. En els plànols també podem trobar informació dels carrers de prioritat invertida i d'altres tipologies que preveu el pla.

Cap comentari:

Vegeu també