10.12.07

Manual per al disseny de vies ciclistes

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va publicar fa uns mesos aquest manual de disseny de carrils bici per orientar les diverses administracions i unificar criteris en la construcció d'aquest tipus de vies:

Vegeu també