19.5.08

Barcelona tindrà 28 Km més de carril bici aquest any

Sembla que seran 28 Km que es construiran a l'Eixample per prolongar la xarxa actual. Les dades varien una mica segons la font, segurament la més fiable és BCN.cat que també dóna una informació més clara. Alguns carrils seran bidireccionals i algun en sentit contrari de la marxa de circulació dels cotxes. Es perllongaran els carrils bici de vies importants com la Diagonal o Gran Via.

També sembla que es posaran peces de cautxú per segregar els carrils bici dels cotxes, aquestes peces es van experimentar per primera vegada a Poble Nou.

La creació d'alguns d'aquest carrils representarà la pèrdua de places d'aparcament i algun carril de cotxe.

Com a valoració hi veig diversos aspectes positius, un pressupost específic per aquestes actuacions, es té en compte la seguretat fent carrils en sentit contrari, utilitzant segregadors de cautxú i creant carrils bidireccionals. Tot i que hi ha algun problema de disseny que no acaba de convèncer, si es vol apostar per la bicicleta no es poden dissenyar itineraris que que no sigui rectes.

Vegeu també