12.5.08

Propostes de millora de les infraestructures ciclistes de l'Hospitalet

L'associació La Saboga ha presentat diverses propostes de millora de les infraestructures ciclistes de l'Hospitalet a la Comissió de Mobilitat d'aquesta ciutat.

Els problemes que presenten els carrils bici de l'Hospitalet a grans trets són els mateixos que presenten tots els carrils bici de les ciutats catalanes: falta de connexió entre ells, punts perillosos, segregació deficient amb vianants i cotxes etc. La majoria de la problemàtica ve d'un disseny urbà que encara prima la mobilitat en cotxe per damunt de la dels vianants i bicicletes. D'altra banda, a l'Hospitalet encara es continuen dissenyant carrils bici damunt de la vorera, una opció que en teoria a Barcelona ja s'ha descartat i que només s'hauria d'utilitzar com a última opció.

Algunes de les propostes presentades ja us les comentava des d'aquest bloc fa cert temps, per exemple la recentment estrenada Avinguda Mare de Deu de Bellvitge (laMalla.net 5/5/2008) que neix amb diversos problemes: un disseny per la vorera quan l'amplada de l'avinguda és considerable i es remodelava tota o senyals de cedir el pas als cotxes que passen per damunt de la vorera i el carril bici. L'informe de la Saboga també recull alguns problemes de la Gran Via o de la Ronda Verda, entre d'altres.

Vegeu també