30.9.08

Continuem superant els límits de contaminació

No és només el canvi climàtic i els acords de Kyoto, és un tema de salut. A l'àrea de Barcelona continuem superant els límits de contaminants que fixa la Unió Europea i també els de l'Organtizació Mundial de la Salut. Segons llegeixo a l'Avui 24/9/2008 el pla de reducció de la contaminació (la limitació de velocitat a 80, entre d'altres mesures) s'estima que hauria reduït la contaminació d'un 2% a un 4% en partícules i entre un 5% i un 7% en òxids de nitrogen, però això resulta insuficient. Algunes millores però que s'han detectat és la baixada de la sinistralitat i una disminució del consum dels vehicles en un 3,7%.

Vegeu també