24.9.08

El debat ciclista a Barcelona

Avui ha estat un dia de debat sobre els ciclistes a Barcelona... per una banda Els Matins de TV3 (vídeo resum Matins 24/9/2008) han fet un debat sobre els ciclistes incívics i d'altra banda he llegit l'article Trossos de Vicenç Villatoro (a l'Avui 24/9/2008), però el debat ja ve de lluny i la setmana de la mobilitat només ha fet que revifar-lo.

Algunes afirmacions que es fan i que m'agradaria puntualitzar o rebatre són:
  • Sobre multar els ciclistes: les infraccions ciclistes s'han de multar, sí d'acord, però què es multen totes les infraccions dels automobilistes? No, doncs el que tampoc es pot fer és demanar una pressió superior pels ciclistes, sobretot perquè les conseqüències dels accidents d'automòbil són molt pitjors. D'altra banda, la infraestructura ciclista de Barcelona està a anys llum de la infraestructura per a trànsit motoritzat i les zones de convivència real entre bicicleta i cotxe encara són escasses. En aquest panorama no tots els ciclistes s'atreveixen a circular per la calçada i les voreres poden passar de tenir 3 metres lliures a no tenir-los. I sobretot, quan parlem de xifres cal utilitzar amb lògica els nombre absoluts i els percentatges ja que a Barcelona hi ha molts més cotxes i motos circulant que bicicletes. Fent càlculs em surt que en proporció potser es multa 10 vegades més als automobilistes que als ciclistes, tenint en compte les observacions que he fet, sobretot el perills associats a aquestes conductes, no em sembla que en proporció es multi poc als ciclistes, es multa poc a tothom. També caldria saber la tipologia de multes, quantes multes són només d'aparcament?
  • Sobre l'incivisme ciclista: no és una cosa de ciclistes, som una societat incívica i poc respectuosa amb les normes de convivència.
Un altre dia més...

Vegeu també