16.9.08

Inversió en infraestructures ciclistes

Un amic em comentava l'altre dia que havia sentit que s'invertiria en carrils bici interurbans per tal de que els usuaris del Bicing Metropolità disposessin d'un mínim d'infraestructures. M'he posat a buscar i he vist que a principis de mes s'ha aprovat el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona que en referència a la bici només inclou:
Crear una xarxa interurbana de carrils-bici de 150 quilòmetres i habilitar nous aparcaments per a bicicletes, seguint els criteris del Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.
Aquests 150 Km s'han de construir teòricament abans del 2012 i sembla clar que el Bicing Metropolità començarà sense aquestes connexions.

Vegeu també