1.3.09

Ciclistes víctimes d’accident de trànsit en via interurbana. Anys 2000-2008.

Cercant dades sobre la campanya de respecte al metre i mig vaig trobar aquestes dades:

Ciclistes víctimes d’accident de trànsit en via interurbana.
Anys 2000-2008.
Any
Morts
Ferits greus
2000
5
20
2001
11
39
2002
7
49
2003
8
29
2004
7
36
2005
7
27
2006
8
25
2007
9
31
2008
9
30
Total
71
286
Font: SCT

Vegeu també