27.3.09

El Prat inaugura un tram de riu

Aquest diumenge El Prat de Llobregat inaugura un nou tram de riu, el comprès entre els ponts de l'autovia C-31 al pont de Mercabarna. Després d'unes obres d'augment de capacitat hídrica d'aquest tram (dragat i nou pont de Renfe) s'ha inaugurat en el marge dret un tram amb un passeig que dóna continuació al camí del Sorral i que per tant connecta amb la nova desembocadura del riu. D'altra banda, el marge esquerra d'aquest tram (que pertany a l'Hospitalet i Barcelona) es queda de moment sense camí.

Vegeu també