28.4.09

Mobilitats a la Xarxa de Televisions Locals

Mobilitats és una mini sèrie d’espais televisius (5 capítols de 13 minuts de durada) d’interès general que des d’una visió transversal del fenomen de la mobilitat, pretén generar claus de reflexió comprensió i anàlisi a l’entorn d’aquesta activitat quotidiana...

A mesura que es van emeten els capítols es poden trobar en el web. Un dels capítols tractarà de la bicicleta.

Mobilitats és una sèrie promoguda per la l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)..

Vegeu també