18.5.09

El ban de l'Alcalde de Barcelona sobre la Diagonal

El Ban sobre la Diagonal publicat el passat mes de març es cobreix de glòria:
[...] I podem aconseguir que sigui més neta i sostenible, que el transport públic -l'autobús i també el tramvia- esdevingui més eficient, els vianants s'hi puguin moure a gust, les bicicletes discorrin sense perill per a ningú i els cotxes disposin de l'espai just i necessari [...]
Segurament és un error i el que realment volien dir era:
el cotxes discorrin sense perill per a ningú i les bicicletes disposin de l'espai just i necessari
O no?

Vegeu també