26.5.09

El risc d'accident associat a diversos mitjans de transport

Anar en bicicleta no és perillós, és molt més perillós anar en cotxe. Però aquest és un dels prejudicis que es té sobre la bicicleta. En la taula següent podeu veure la relació de risc de diversos mitjans de transport en relació al cotxe:
Tipus de vehicleNivell de risc
Cotxe100
Avió12
Autocar9
Tren3
Bicicleta2

Font: "Anar en bicicleta: la solució capdavantera a les ciutats". Comissió Europea/Generalitat de Catalunya

Més dades, en aquest cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona del 2003, són els lesionats en accidents segons el tipus de vehicle que conduien:

Tipus de vehicle%
Ciclomotor/motocicleta49
Turisme33
Vianants13
Camió o autobús
4
Bicicleta2

Font: “Agència de Salut Pública de Barcelona, dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona”. Aj. de Barcelona

Vegeu també