26.5.09

La plana de Vic la més afectada per l'excés d'ozó

Sembla que tot i que l'ozó procedent dels cotxes i la industria ve de l'àrea metropolitana, el vent se l'endú cap a Vic on es suma amb l'ozó d'origen natural del Montseny. L'any 2008 es van superar els límits de la UE 100 dies i la UE prohibeix que es superin els 125 gr/m3 més de 25 dies a l'any. Pel 2010 s'hauran de complir escrupulosament els límits i com que sembla que no serà així hi haurà multes europees...

Vegeu també