25.5.09

Les Brompton una mica més barates

L'altra dia ja em vaig fixar que hi havia rebaixes en el preu de les Brompton, ho comenta en Marc Belzunces:
Si esteu interessats en comprar-vos una Brompton, ara és un MOLT bon moment. La caiguda de la lliura britànica enfront l'euro per la crisi,ha fet que actualment comprar una Brompton pugui sortir uns 150 EUR més barata. El model estàndar de 3 velocitats amb parafangs ha passat de 964 EUR a 820 EUR.

Si vas en transport públic a la feina a diari, aquest preu l'amortitzaràs en uns 2 anys i mig. Si hi vas en cotxe, en 6 mesos.

Tant Probike, com Cap Problema, com Bike Tech ho anuncien al seu web.
Només afegir Espai Bici a la llista de botigues.

Vegeu també