5.6.09

Sobre les zones 30

Un parell d'apunts sobre les zones 30. El primer explica que tot i que totes les ciutats redueixen la velocitat màxima a 30 km/h no totes tenen el concepte de Zona 30 i reflexiona sobre els avantatges de les zones 30 comparant 3 ciutats. El segon enllaç és una notícia sobre les zones 30 de Barcelona:


Vegeu també