28.4.10

El vermell bici barceloní surt de Barcelona?

A Barcelona són vermells, a Copenhagen són blaus i a Sevilla verds. Amb la pintura dels carrils bici no hi ha consens i tampoc si es pinta tot el carril o només a les cruïlles. A mi m'agrada el blau clar danès que no es confondria amb el blau zona blava, però Barcelona va triar el vermell i crec que dóna força més seguretat a la bicicleta en les cruïlles, ja que sovint els passos de bicicleta són poc respectats.

L'altre dia em vaig fixar que a Gavà Mar havien pintat diversos passos de bicicleta paral·lels a passos de vianants. Malauradament, terra endins, acostant-té cap a Gavà centre no n'hi ha i això que hi ha algunes cruïlles que ho requeririen.

En general, els municipis del voltant de Barcelona tenen infraestructures ciclistes molt precàries i que jo sàpiga encara no n'hi ha cap que hagi adoptat els estàndards de Barcelona (vermell en cruïlles, les dames en voreres, la segregació amb peces de cautxú...).

Vegeu també