19.5.10

A l'escola millor a peu i en bici

Normalment les escoles no estan gaire allunyades de les cases dels alumnes i per això no hauria de ser tant difícil anar-hi a peu o en bicicleta. A peu és força habitual, però en bicicleta no tant.

Un article de la Saboga repassa diversos motius per anar a l'escola a peu o en bici i ben mirat hi ha molts avantatges:
Els centres educatius són equipaments que generen mobilitat, és a dir, cada dia l’alumnat s'hi desplaça i per cada desplaçament d'un alumne se'n generen almenys un parell més dels seus pares, mares o acompanyants. En l'entorn urbà on ens trobem tots coneixem les conseqüències de l'ús indiscriminat del cotxe, o potser no? Us proposem una reflexió de com ens movem i com eduquem en la forma de moure's [...]
Llegiu-lo sencer: A l'escola a peu i en bicicleta (La Saboga 17/5/2010)

Vegeu també