28.5.10

L'ordenança de València

Llegeixo que s'ha aprovat la nova ordenança de circulació de la ciutat de València, però de moment només he trobat el text aprovat ja fa mesos abans de les al·legacions. En termes generals, pel que llegeixo l'ordenança és força restrictiva amb les bicicletes i no en facilita massa l'ús. Per exemple, limita les velocitats de circulació de la bicicleta o prohibeix que circuli per les voreres o els parcs si no s'indica el contrari. Una aspecte també curiós és que obliga als ciclistes a portar algun element reflector a la nit, una obligació que el codi de circulació només aplica a les vies interurbanes i que jo sàpiga cap altre municipi ha aplicat.

Vegeu també