24.5.10

Nova llei de trànsit

Demà entra en vigor la nova llei de trànsit que pel que fa a la bicicleta directament ens afecta en dos punts:
  1. Passa a ser una infracció lleu que una bicicleta no porti els elements reflectors o l'enllumenat reglamentari quan circula de nit.
  2. Avançar a una bicicleta posant en perill o dificultant la circulació del ciclista passa a descomptar 4 punts.
Indirectament, també representa una millora de seguretat pels ciclistes si aconseguim que no es cometin tantes infraccions.

Ah! I per si algú encara té dubtes, als ciclistes no se'ls hi treuen punts!!! En principi això ara està molt controlat i fins i tot informàticament diuen que hi ha un filtre que quan el vehicle és una bicicleta, llavors no es descompten punts. Un altre tema és que en la denúncia/multa no posi que el vehicle era una bicicleta...

Vegeu també