3.5.13

Aparcant sota cobert

Amb la inestabilitat meteorològica dels últims dies aparcar sota teulada era una bona garantia de no trobar-se la bici mullada.

A casa nostra ni plou tant sovint ni hi ha gaires aparcaments que garanteixin que no es mulli la bici, però sempre es troben petits racons...


Vegeu també