7.5.13

Avançant sense visibilitat

En aquest avançament es deixava el metre i mig reglamentari, però el conductor del tot terreny avança sense la visibilitat necessària per poder fer la maniobra amb seguretat ja que l'elevació del pont no li permet veure si algun vehicle circula en sentit contrari.

Altres observacions addicionals:
  • El cotxe pot trepitjar la línia contínua en avançar un ciclista.
  • El ciclista circula reglamentàriament pel voral.
  • Si el voral té obstacles, hi ha objectes a terra o no és prou ample el ciclista podria ocupar en qualsevol moment la part necessària de la calçada que li convingui i això també ho ha de tenir en compte el conductor. De fet, és el que passa a la foto uns metres després.
Vegeu també:

Vegeu també