1.10.13

En estan escanyant!

Un cop més, ens demostren que no ens volen. Els pressupostos generals de l'Estat espanyol pel 2014 preveuen retallar un 8% les inversions, però les inversions a Catalunya cauran un 25% respecte l'any anterior deixant la inversió a la mitat del que fixa l'Estatut de Catalunya. A més, tradicionalment a Catalunya, l'estat només executa de mitjana un 77,4% del pressupostat, en general un 10% menys que la mitjana de la resta de comunitats.

Si a tot això, li sumem un finançament injust i els impagaments de l'Estat, tenim un any més, un nou capítol de l'escanyament de Catalunya que repercuteix directament en la qualitat de vida dels ciutadans. Parlaria de les inversions a Rodalies, de carrils bici, de vies verdes, de desenvolupament local, de transport públic i de tantes altres coses que quedaran dins d'un calaix.

Suposo que ja compten que l'any vinent no hi serem, però potser això serà una nova decepció pels que esperen la tercera via o pels que encara creuen que podem canviar Espanya.

Un cop més, ens demostren que no ens volen i menys, tal com som. 

Vegeu també