4.4.17

El carrer Gavà de Barcelona com a exemple

Quan parlem de punts negres i d'infraestructures de qualitat que donin prioritat a la bicicleta ens referim a canvis com els que proposo per aquest carril bici. Els usuaris de la bicicleta ens enfrontem diàriament amb un munt d'obstacles en els nostres trajectes i trobem a faltar que tècnics i inspectors municipals agafin la bici per inspeccionar periòdicament els carrers per detectar mancances.

Del carrer Gavà de Barcelona ja n'he parlat altres vegades, sobretot per posar de manifest que la connexió amb la plaça Espanya per la carretera de la Bordeta i la connexió amb la Rambla de Badal pel carrer Constitució són molt millorables. Ara en faig un repàs més a fons per mostrar-vos problemes que ens trobem sovint a molts carrils bici de Barcelona:

Cruïlles sense catifa vermella que faci més evident que el cotxes giren
per damunt del carril bici.

Diversos passos de vianants del carrer podrien tenir un semàfor intermitent
pels ciclistes per no haver de parar si no és per cedir el pas als vianants.

Una de les rampes d'obra que han quedat damunt de la rigola del carril bici.
A més, falten separadors que probablement s'han malmès durant l'obra.A l'entrada del carrer Gavà des de la Ctra. de la Bordeta,
el semàfor de bicicletes està vermell en aquest sentit, però
els vianants tenen verd, les bicis en sentit contrari tenen verd
i cap cotxe pot travessar la cruïlla. Les bicis haurien de tenir verd!
A la connexió amb el carrer Constitució, hi ha 2 senyals
de final de carril bici, un semàfor que no funciona, no es
pot girar cap a Can Batlló, entre d'altres mancances fruït
de les múltiples variacions que ha sofert aquest tram.
Conclusions

Fan falta més inspectors en bici que detectin mancances i que contrastin les que fan arribar els ciutadans amb les seves queixes. No pots ser que hi hagi pressupost per construir nous carrils bici i no hi hagi recursos per detectar i fer millores en la xarxa ja existent.

El tema dels semàfors ciclistes és bastant greu en diversos punts de la ciutat i pot donar peu a accidents greus (vegeu), però en el cas concret del carrer Gavà, els semàfors únicament penalitzen en temps als ciclistes i promouen que els ciclistes se'ls saltin per absurds.


Més informació:

Vegeu també