27.1.05

Carril bici Gran Via

En el projecte de reforma de la Gran Via en el seu tram per l'Hospitalet està prevista la construcció de 2 carrils bici de 2 sentits a cada cantó de la Gran Via. Els carrils estaran segregats per elements de jardineria i tindran un paviment diferenciat al de la zona de vianants.

Els principals inconvenients que tindrà el carril bici serà la falta de connexió amb el carrils bici més propers en els seus extrems. Per una banda la plaça Cerdà continuarà com fins ara i per tant caldrà fer una volta per anar a buscar un pas elevat de vianants o circular perillosament amb el trànsit per aquest nus viari. I per l'altra banda el carril quedarà tallat en arribar a la fi del soterrament de la Gran Via, la connexió amb el carril bici de la Rambla Marina d'Hospitalet (pertanyen al projecte de la Ronda Verda) no està resolta encara, però en el pitjor cas s'hauria d'esperar al soterrament de les vies.

El projecte també preveu construir un tram de carril bici (un tram bidireccional en una de les voreres) al carrer Amadeu Torner, que hauria de tenir continuitat en un futur. La finalització del projecte es preveu per a la tardor de 2006.

Cap comentari:

Vegeu també