26.10.23

Carrers de prioritat invertida amb aparcament?

Em continuo preguntant quin sentit té posar al mateix nivell la vorera i la calçada i donar prioritat als vianants si després aquests no tenen espai per creuar! A la foto, podeu veure un dels molts carrers de l'Hospitalet de Llobregat amb aquest patró. La foto és de Google Street View i podeu veure l'ara i l'abans.

Les voreres s'amplien una mica, però es manté una o dues línies d'aparcament. Els arbres (si se'n posen) es situen a les voreres massa enganxats a les façanes i treient espai als vianants. Les motos continuen aparcant a les voreres (tot i estar prohibit al tractar-se de carrers residencials) i ningú hi posa remei.
 
Els passos de vianants desapareixen, però els vianants no tenen espai per on creuar. El sentit del carrer residencial és permetre que els vianants i les bicicletes circulin en qualsevol sentit per la calçada i que la gent s'hi pugui aturar a xerrar i els infants jugar. Amb aquest patró el sentit del carrer es desvirtua. A més, com que hi ha molt d'aparcament, es genera un flux de trànsit de persones que cerquen aparcament amb el seu cotxe i com que calçada i vorera estan al mateix nivell, sovint els cotxes acaben amb les rodes damunt de la vorera.

Darrera d'això, veig que hi continua havent la por d'un Ajuntament a perdre vots treient aparcament i una manca de sensibilitat per un urbanisme que promogui la mobilitat sostenible i segura, el verd urbà i espais de qualitat. I d'altra banda, veig que hi ha una manca de supervisió de les ajudes i subvencions europees i d'altres organismes: una ajuda hauria d'anar a lligada a la presentació d'un projecte amb uns mínims de qualitat.
 
La reforma del carrer de la primera foto està englobada dins de la reforma de tota la illa, en altres carrers l'aparcament s'ha restringit només a un costat i el verd urbà ha estat més generós, trobareu més fotografies aquí: Sostenible 18/10/2023.

13.10.23

El cercle viciós de la mobilitat en cotxe

Hi ha moltes versions de cercle viciós de la mobilitat motoritzada. Jo n'he volgut fer un de nou agrupant diverses visions per fer una mica d'argumentari per explicar millor la mobilitat sostenible (però m'he basat entre d'altres amb aquest). Vull posar èmfasi en que no es tracta d'una visió ideològica, el cercle està basat en estudis científics. Vegeu el gràfic i a continuació us el comento.

Com podeu intuir, he tingut els meus dubtes de que incloure i que no i quina casella posar abans d'una altre. Al final he posat un cercle principal (en taronja) amb un parell de cercles secundaris (en lila) i finalment 2 cercles més (en blau) que parlen de 2 casos concrets: l'autobús i l'entorn escolar.

Com he organitzat el cercle:

  • El cercle principal: quan planifiquem i invertim en el cotxe deixem d'invertir i planificar la resta de mitjans de transport alternatiu. Augmenta l'ús del cotxe i la congestió amb totes els seus problemes. L'ocupació de l'espai públic és un d'ells. Acabem fent vida sedentària en cotxe i l'usem per tot i per anar a comprar com que ens és impossible aparcar a prop de les botigues ens és més còmode anar a un centre comercial llunyà tot i que això sigui un malbaratament d'energia i un model econòmic que perjudica el consum de proximitat.
  • Demanda induïda: amb l'augment del trànsit augmenta la congestió i la inversió en ampliar carrers i carreteres l'únic que fa és atraure més cotxes i aquesta ampliació de seguida es veu desbordada per l'augment del trànsit. Cal destacar que l'espai és limitat i per tant no es pot donar mai cabuda a tots els cotxes. Hi ha sempre un efecte embut a totes les ciutats. Un exemple fàcil d'entendres és una escola. Si tothom vol aturar-se davant de la porta per deixar els seus fills, hauríem de començar a deixar-los unes hores abans. Si com passa a moltes escoles, part dels pares s'aturen en doble fila o aparquen com poden es crea una congestió considerable a les entrades i sortides. Imagineu doncs que passaria si totes les famílies portessin els seu fills en cotxe!
  • Marginació de la resta d'alternatives: els diners invertits en el cotxe o l'espai dedicat al cotxe als pobles són recursos finits que no es dediquen a mitjans de transport alternatius. La gent no té més opcions que fer servir el cotxe i aquesta falta d'opcions es confon amb una falta de demanda. Sovint hi ha una estigmatització de la gent que viatja amb aquest altres transports i això no ajuda a que la gent els utilitzi. I tot això a la vegada fa que no s'hi inverteixi.
  • El cas del bus: podríem parlar del transport públic en general, però ho he volgut centrar en l'autobús perquè es veu especialment afectat per la congestió que provoquen els cotxes i sovint no té un espai exclusiu com sí que tenen altres transports públics. Si el bus no és ràpid, és molt poc atractiu i la demanda cau, però el cost de mantenir la línia puja i per tant aquest cost sovint es repercuteix en el preu del bitllet cosa que fa que la gent usi més el cotxe.
  • L'entorn escolar: com més famílies usen el cotxe més congestió i més inseguretat hi ha a l'entorn de l'escola i les famílies tenen aquesta sensació d'inseguretat i per tant no van ni deixen anar els fills a peu i en bicicleta a l'escola, els acaben portant en cotxe i per tant afavoreixen encara més l'ús del cotxe.