26.2.16

Millores al carril bici de la Diagonal i consolidació del córrer en aquesta avinguda

De març a maig de 2016, s'executen unes obres de millora del carril bici de la Diagonal entre Francesc Macià i la Zona Universitària que s'aniran desenvolupant progressivament des de la plaça de Francesc Macià.

El tram que actualment ja té carril bici (Francesc Macià - Palau Reial) és on s'executaran les reformes més importants. Què bàsicament són:
 • Introducció d'un carril de "running"
 • Millora de totes les cruïlles per tenir passos de vianants i bicicletes ben diferenciats i accessibles (vegeu fotografia).
 • Millora del paviment
 • Senyalització horitzontal i vertical nova i eliminació d'obstacles diversos.
Restructuració del carril bici i introducció del carril running

De moment, només sabem que el carril bici i el carril running estaran segregats, seran bidireccionals i entre tots dos faran 4,80 metres d'amplada. A partir d'això, entenc que es reestructurarà l'espai actual del carril bici i que s'hi encabirà un carril per córrer perdent amplada del carril bici actual que té una amplada generosa pels estàndards de Barcelona.

Esperaré a tenir més informació de les amplades i el perfil d'aquests carrils. El carril bici bidireccional serà el tronc central i els runners aniran pels costats? Quines amplades i segregacions hi hauran? I els corredors que no vagin sols per on aniran? Aniran en fila índia o en paral·lel?

17.2.16

Inversions en infraestructures ciclistes de la Generalitat

Ciclista a Manresa pedalant cap a Santpedor
El Departament de Territori va anunciar ahir una bateria d'inversions en infraestructures ciclistes arreu de Catalunya. No tot és nou, molts projectes ja porten temps anunciats o fa temps que es reivindiquen o promouen des del territori, però ara alguns tenen data d'execució i alguns tindran un projecte executiu damunt de la taula a l'espera d'una nova inversió.

Ahir hi havia una de les reunions trimestrals de la mesa de la bicicleta i això va ser el desencadenant d'aquest anunci i també de la publicació del Baròmetre de la bicicleta 2015.

Hi ha un munt de petits trams de carril bici, via verda i itineraris de cicloturisme que s'impulsen (que no vol dir que s'executin). A vegades petites connexions metropolitanes i a vegades llargues rutes comarcals o que pertanyen a itineraris europeus com l'Eurovelo. La planificació és per la legislatura actual (amb una previsió de 18 mesos de durada), per tant parlem d'una planificació fins al 2018.  A continuació ho desglosso mantenint bastant el redactat de la nota de premsa:

Durant el 2016 licitarà les obres següents:

 • Via verda a l’entorn de la C-31 entre Vilamalla i Figueres (Alt Empordà): 4,9 km de longitud.
 • Via ciclista a la BV-5301 entre Santa Maria de Palautordera i l’estació de ferrocarril (Vallès Oriental): 1,9 km de longitud.
 • Un tram de la via ciclista del Ter.
En aquest període es redactaran set estudis i projectes que serviran per executar els carrils bici següents:
 • Carril bici del Maresme: s’ha començat a redactar un estudi previ per implantar un carril bici entre Badalona i Blanes, al llarg de 56 quilòmetres.
 • Carril bici en el viaducte de la C-31 entre Hospital de Bellvitge - el Prat de Llobregat (Barcelonès/Baix Llobregat): el projecte ja s’ha començat a redactar i inclou l’ampliació del pont per encabir un nou vial de 3 metres d’amplada per a vianants i bicicletes al llarg de 185 metres.
 • Carril bici de la Noguera Pallaresa, entre Sort i Rialp (Pallars Sobirà).
 • Carril bici entre Breda i l’estació de tren de Riells i Viabrea (La Selva).
 • Carril bici paral·lel a la T-323 entre Mont-roig del Camp i l’N-340 (Baix Camp).
 • Via verda de Santa Pau (GI-524) (La Garrotxa).
 • Carril bici entre Manresa i Santpedor per la BV-4501 (Bages).

16.2.16

Guia de com pedalar per Amsterdam de la mà d'un instructor ciclista


Una vídeo-guia en anglès i indispensable per a circular en bici per Amsterdam. El seus nombrosos trucs no et deixaran indiferent o com diuen des de l'organisme de turisme d'Amsterdam:
Pedalar per Amsterdam pot semblar una mica com pedalar per un camp de mines pels no iniciats. Per sort, l'instructor de la bici et donarà un cop de mà i et guiarà a través de les trampes i els perills de navegar per la ciutat sobre dues rodes. Mira aquesta pràctica vídeo-guia i aviat pedalaràs com un ciclista autòcton.

15.2.16

Les persones que anem en bici estimem la vida

Sobretot les que ho fem cada dia de forma quotidiana pels carrers de pobles i ciutats del nostre país, les que ho fem per convicció, com alternativa al cotxe o la moto, malgrat l’esforç que a vegades suposa, i malgrat el risc de compartir massa sovint la calçada amb actituds prepotents i temeràries darrera els volants.

Estimem la vida i precisament per això anem amb bici, fem millor la nostra vida i la de la resta de persones, incloses les que condueixen els vehicles que ens fan respirar les seves emissions i monopolitzen un espai públic que és de tots. I també la dels vianants, perquè la presència de ciclistes als carrers contribueix a moderar la velocitat del trànsit i a reduir el nombre i la gravetat dels accidents a les ciutats, les víctimes dels quals són moltes vegades vianants atropellats per cotxes que excedeixen els límits de velocitat. Estimem els fills i filles de tothom, perquè anant amb bici fem una ciutat més segura i saludable per tots els infants i contribuïm a la seva autonomia. I també estimem la nostra gent gran, perquè amb la nostra opció de mobilitat contribuïm a evitar malalties respiratòries i cardiovasculars que són 2 de les 3 principals causes de mortalitat.

Els qui anem en bici de forma quotidiana també som conscients de la fragilitat de la vida, doncs qualsevol petita incidència al costat de cotxes, motos i camions ens pot costar la vida, la fragilitat la sentim en pròpia pell cada dia. Per això els qui creiem en la bici com a opció de mobilitat quotidiana ens esforcem per adoptar hàbits de circulació que ens garanteixin la seguretat, i de la mateixa manera ens esforcem per evitar conductes que posin en risc la seguretat d’altres persones. Evitem circular per les voreres i des de les entitats d’usuaris de la bicicleta procurem que la resta de ciclistes tampoc ho facin. Doncs no és l’espai dels vianants que cal reduir, sinó el dels cotxes, l’ús massiu i acrític dels quals ha esdevingut un dels principals problemes dels nostres entorns urbans.

I és perquè estimem la vida, activament, involucrant-nos-hi cada dia amb els nostres hàbits personals de mobilitat, que quan aquesta màquina enginyosa i senzilla que és la bicicleta, la nostra eina per lluitar per una vida millor, per una malaurada i desafortunada circumstància acaba propiciant l’escapçament d’una vida, que també sentim intensament la tristesa i el dol.

Perquè els qui anem amb bici cada dia estimem la vida, estimem el carrer, estimem la gent, estimem les nostres ciutats i estimem el país, activament, com ho feia la Muriel.

Text de Benjamí Aguilar (Granollers Pedala) que han subscrit diverses entitats d'usuaris de la bicicleta

12.2.16

Vídeos per parlar de circulació urbana en bicicleta

En aquesta recopilació de vídeos podeu trobar de tot, primer 2 vídeos didàctics sobre circulació urbana en bicicleta. Posteriorment, he recopilat diversos vídeos que ens poden servir per reflexionar sobre diversos aspectes de la circulació en bici.

Amb bici a l'institut del BACC (8:05, en català, any 2009)


Circulant en bici amb seguretat de València en bici (7:02, en castellà, 2011)

9.2.16

Vocabulari sobre mobilitat

Vocabulari tècnic anglès - català sobre mobilitat que complementa el vocabulari bàsic anglès-català-castellà sobre bicicleta.

En alguns casos, s'inclouen definicions i també traduccions al castellà.

Els termes estan ordenats alfabèticament en anglès per cadascuna de les seccions: infraestructura, actors i mobilitat i circulació.

Infraestructura:
 • Advaced cycle stop line / bike box - zona d'aturada avançada de bicicletes -
 • Advanced stop line - Línia d'aturada avançada
 • Alternative route - ruta alternativa
 • Arrow direction sign / Arrow signals / Turn signal - senyals de direcció
 • Artery (also arterial road)
 • Asphalt / Asphalt concrete / Blacktop (US) - asfalt / formigó asfàltic / formigó bituminós
 • Asphalt paving - paviment asfaltat
 • Asphalt ramp - rampa asfaltada
 • Automated bicycle parking - aparcament automàtic de bicicletes
 • Bicycle storage room - garatge, sala per a bicis - garaje, cuarto para bicicletas 
 • Bike stand - aparcament/suport per a bicicletes - aparcamiento/soporte para bicicletas
 • Bollard - pilona o bol·lard (de ferro o acer)
 • Broken line - línia discontínua 
 • Buffered bike lane - carril bici no segregat físicament, però amb un espai de seguretat.
 • Bus bay
 • Bus stop - parada de bus
 • Bus and cycle lane - carril bus-bici [compartit] - carril bus-bici [compartido]
 • Carriageway (UK) / roadway (US)/ driveway/ carriage track - calçada.
 • Crossroad / Intersection - encreuament, intersecció, cruïlla.
 • Culvert - túnel que canalitza l'aigua d'un cantó a l'altre de la carretera. 
 • Cul-de-sac / Dead end - Cul de sac, carrer sense sortida.
 • Cycle parking - aparcament de bicicletes - aparcabicis, aparcamiento de bicicletas
 • Concrete - formigó
 • Concrete paving - paviment de formigó
 • Contraflow cycling - circulació en contra-sentit
 • Curb (US) - vegeu Kerb
 • Cycle track/lane - carril bici
 • Drain (Storm drain / Rain waterdrain / Gully hore) - embornal, desguàs 
 • Drainage - drenatge 
 • Driveway (US) / Drive - carrer [privat] cap a un edifici.
 • Dual carriageway (US divided highway) versus Single carriageway (US undivided highway) - carretera amb mitjana
 • Flashing [turn] [yellow] signals - semàfor [amb groc] intermitent [de gir]
 • Footpath - vegeu Sidewalk
 • Footway - vegeu Sidewalk
 • Gravel - grava 
 • Gutter (street/kurb gutter) - rigola (en carreteres canaló de desguàs) - rigola
 • Hump - canvi de rasant - cambio de rasante
 • Island, traffic/channelizing/directional island - illot, refugi, illot de bifurcació - isleta.  (Approach nose or nose of island - nas o punta d'illot)
 • Junction - intersecció, cruïlla (vegeu Crossroads).
 • Kerb (UK) / curb (US) - vorada - bordillo
 • Linear route - ruta línial (no circular)
 • Loop - ruta circular
 • Median/ median strip /central reservation - mitjana
 • Milepost - fita quilomètrica
 • Milestone - fita (també les quilomètriques i les de pedra)
 • Multi-use trail - camí polivalent 
 • Over pass - pas elevat
 • Parking - aparcament 
 • Parking lot (US) / Car park (UK) - zona d'aparcament 
 • Patches - pegats
 • Pavement - paviment, calçada pavimentada, també vorera a UK i Atlantic US i Canada
 • Pavement markings -> Road makings
 • Pedestrian crossing - pas de vianants - paso de peatones
 • Pedestrian street - carrer de vianants
 • Recommended widths - amplades recomanades 
 • Refuge -> veure island
 • Retaining wall - mur de contenció
 • Rideable/Rideability - pedalable/pedabilitat (en català no hauríem de dir ciclable com en castellà).
 • Road - carretera/calçada - carretera/calzada
 • Road markings - senyalització horitzontal 

 • Roundabaout - rotonda - rotonda
 • Section - secció (trail section, etc.)
 • Separated cycle lane - carri bici segregat - carril bici separado
 • Separated cycle-footway - carril segregat per a ciclistes i vianants
 • Self-service bicycle hire system
 • Service road - carretera de servei
 • Shoulder - voral - arcén
 • Sidewalk (UK/Atlantic US)/ Footpath (US)/ Footway (UK)/ Pavement (US/CA) - vorera - acera
 • Singletrack - sender (camí per on hi passa una sola bici a la vegada). En alguns casos he vist també el terme doubletracks.
 • Soft shoulder - voral sense pavimentar
 • Solid line - línia contínua
 • Suggested cycle lane - itinerari ciclista recomanat - itinerario ciclista recomendado
 • Tarmac - normalment fa referència a asfalt
 • Truncated cycle track/lane - Carril bici sense continuïtat 
 • Turn signal / indicator (UK) - intermitent, senyal de direcció (turn signal)
 • Unpaved - sense pavimentar, de terra.
 • Verge - franja no pavimentada sovint amb herba al costat d'una vorera o calçada.
 • Walkway - un camí per caminar
 • Wheel run for bicycle up and down steps - rampa per a bicicletes - rampa para bicicletas
 • Zebra crosssing / crosswalk - pas de vianants

4.2.16

Nous estàndards de carril bici a Barcelona

Sembla que hi ha progressos interessants en la manera de fer infraestructures ciclistes a Barcelona. El carril bici del carrer Marquès de Sentmenat (a les Corts) és un exemple d'algunes de les novetats que s'estant introduint:
 1. Més amples: els carrils bici bidireccionals ara són més amples i no comptabilitzen la rigola (la franja de desguàs).
 2. Més espai de segregació: s'utilitzen segregacions més amples i quan hi ha aparcaments es deixen distàncies de seguretat que permeten obrir portes de cotxes amb seguretat. També s'hi fan aparcaments de bicicleta i moto.
 3. Illes per als girs dels cotxes per damunt del carril bici: s'estan instal·lant illetes protegides que obliguen al cotxe a fer girs més pronunciats, més lents i amb més visibilitat.
 4. Es manté la senyalització de carrer bici i zona 30. Tal i com diu la normativa, la bicicleta pot continuar circulant per la calçada. La senyalització vertical potser no ho permetria, però a la pràctica els ciclistes han de poder entrar i sortir d'aquest carril bici per qualsevol cruïlla.
Podríem entrar en alguns detalls més, però crec que aquests són els elements més diferenciadors. Què es pot fer millor respecte els carrils bici? Doncs:

2.2.16

Agressions verbals i actituds violentes quan anem en bici

Passa, potser cada cop menys, però els ciclistes continuem rebent insults, tocs de clàxon prolongats, maniobres que posen en perill la nostra integritat i algun cop amenaces, assetjaments i agressions. Dissabte em va passar per última vegada, 3 ciclistes circulàvem junts per un carrer d'un sol carril força llarg, amb cruïlles, amb baixada i etiquetat de zona 30. Un conductor de cotxe va fer sonar el clàxon diverses vegades darrere nostre, es va acostar excessivament i ens va cridar que ens apartéssim. El carrer no tenia prou amplada per permetre un avançament segur. Vam arriscar el físic parant en un pas de vianants per deixar passar els vianants que esperaven i després per tenir més tranquil·litat vam avançar un quants cotxes en el següent semàfor. Final de la història. De fet, nosaltres anàvem més ràpid que el cotxe, però el cotxe no sé si se'n va adonar, tenia massa pressa per arribar al següent semàfor vermell.

El meu consell és no enfrontar-se amb ningú, perquè les discussions no acostumen a ser gens constructives i no ens aporten res ni a nosaltres ni a l'altre part, i en alguns casos acaben en comportaments violents.

Què hem de fer doncs?
 • Als tocs de clàxon, ni cas.
 • Si hem de dir alguna cosa a algú digueu-ho educadament i si pot ser amb un somriure o educadament.
 • Si algú ha fet una maniobra que ens ha posat en perill, li podeu dir, però tingueu en compte que ho ha fet expressament i llavors no li importa gaire la nostra integritat física...
 • Utilitzeu la càmera del mòbil i no dubteu en trucar el 112.
 • La frase "truco a la policia i ells ho aclariran" amb el mòbil a la mà acostuma a aclarir les coses al moment.
 • Disculpeu-vos quan no ho heu fet prou bé.

Aquestes situacions són relativament habituals i moltes han estat enregistrades. Aquí en teniu alguns exemples d'arreu del món, la primera ha passat a les carreteres d'Austràlia aquest cap de setmana:

1.2.16

Més aparcaments de Semab instal·lats en aparcaments de SABA

Seguint les novetats de l'empresa gironina Semab he vist que han fet noves instal·lacions en aparcaments de SABA a Barcelona. Si l'any passat us parlava de la instal·lació d'uns armariets per a bicis, ara es tracta d'un altre model que tampoc requereix que l'usuari porti les seves pròpies tanques.

El model PKHOR S070 inclou un sistema de fixació de les rodes força polivalent i una cadena que subjecte el quadre de la bici.

Continuo sense trobar cap informació al web de SABA respecte als aparcaments per a bicicleta i per correu electrònic no han contestat.

Trobo molt interessant que els aparcaments subterranis ofereixin cada vegada més aquest tipus d'aparcaments.