21.10.20

Patinets elèctrics versus bicicletes

La típica comparació entre cotxe i
bici, també funciona amb el patinet
Sembla que cada cop més gent es planteja fer un canvi en la seva mobilitat i sovint la tria és entre el patinet o la bici. I no, no és el mateix, són molt diferents.

El patinet elèctric o els vehicles de mobilitat personal (VMP) són sedentaris i contaminen. Evidentment, són una millora per a les ciutats, sobretot si ajuden a eliminar cotxes i motos, però amb la bicicleta es viu més i millor!

L'aspecte de salut és fonamental, la bici (fins i tot la bici elèctrica) és mobilitat activa i té molts beneficis per a la nostra salut física i emocional i això és bo per als ciclistes, però també és bo per a la societat perquè redueix els costos sanitaris.

D'altra banda, com sabeu, la producció de bateries elèctriques genera uns residus importants i a més, teniu contractada electricitat d'origen renovable? (Encara no?!?). Finalment, augmentar la demanda elèctrica implica generar més energia elèctrica de la que generem actualment, és un dels problemes o reptes importants de l'electrificació de la mobilitat.

8.10.20

Connectar els centres educatius en bicicleta per a millorar la mobilitat

Vols donar una empenta a la mobilitat en bicicleta del teu municipi? Promou la interconnexió dels centres educatius
amb carrils bici i no hi deixis acostar els cotxes!

Aquesta és la clau que ha funcionat a diversos municipis i que ha donat un impuls important a la bicicleta. La societat ha de demanar que es connectin els centres educatius amb carrils bici i això dona millor resultat si les les AFAs (les famílies) ho demanen totes a la vegada, si les direccions dels centres educatius també ho demanen i si les associacions de veïns i el teixit associatiu hi dona suport.

Evidentment, això ha d'anar acompanyat d'altres mesures, principalment dues:

  1. La instal·lació d'aparcaments de bicicleta a l'interior i a l'exterior dels centres educatius
  2. El tall dels carrers dels voltants del centres educatius.

Cardedeu: carrils bici (en blau)
i centres educatius (punts verds)
La instal·lació d'aparcaments és molt lògica, però també és important disposar d'aparcaments tancats a les escoles, perquè això dona molta més seguretat davant dels robatoris i implica també l'escola en aquest model de mobilitat.

Que els cotxes no s'acostin a l'escola!

El tall dels carrers del voltant dels centres educatius és molt important i es pot fer abans de tenir carrils bici. És important perquè dona molta més seguretat a l'entorn escolar i per tant fa més viable l'ús de mitjans actius com la bicicleta o el caminar. També es redueix l'exposició dels menors a la contaminació atmosfèrica que no és un argument pas menor. Els talls poden començar sent puntuals a les hores d'entrada i sortida, però haurien de convertir-se en permanents. Els talls donen un avantatge més als modes actius que sí que es poden acostar a l'escola i que a més disposen de facilitat d'aparcament. Llavors, anar en bici ofereix més avantatges que anar amb un vehicle motoritzat.

La creació d'una xarxa ciclista a partir de les escoles i els instituts facilita la creació o la millora de la xarxa ciclista del municipi i fa molt més atractiu la bicicleta com a mitjà de transport.

 Tallar el trànsit motoritzat al voltant dels centres educatius:

  1. Evita accidents i atropellaments i disminueix la percepció de perillositat de l'entorn escolar -> SEGURETAT VIAL
  2. Es redueix la contaminació atmosfèrica i acústica i l'exposició dels alumnes, el professorat i les famílies a aquesta contaminació -> SALUT
  3. Fa més atractiu l'ús de la bici -> MÉS BICICLETA

 

CicloBCN21: 3 congresos sobre bicicleta a la tardor de 2021

Barcelona acollirà la tardor de 2021 3 congressos sobre la bicicleta en el macro congrés CicloBCN21:

  1. L'EuroVelo Conference 2021: el congrés internacional de cicloturisme que organitza l'ECF.
  2. El 7è Congrés Internacional de la Bicicleta: el que organitza la Generalitat cada 2 anys.
  3. El XVII Congreso Ibérico de la Bici: el congrés que promou CONBICI i la federació portuguesa.

La història ja ve de lluny i la Covid-19 ha canviat molts plans i sobretot dates. La Generalitat va presentar candidatura per acollir el congrés EuroVelo que organitza l'ECF i va guanyar. D'altra banda, la Generalitat també organitzava cada dos anys un congrés propi, el Congrés Internacional de la Bicicleta. Finalment, FEM Bici (la Federació d'Entitats de Mobilitat amb Bicicleta) que és membre de la coordinadora espanyola CONBICI va ser l'entitat designada per organitzar i acollir el Congreso Ibérico. Les converses entre les diverses parts i altres institucions públiques van portar a apostar per un format esdeveniments conjunts i paral·lels.

Així doncs, si la situació sanitària ens ho permet, tindrem 2 congressos en paral·lel l'Eurovelo i la unió del congrés català i espanyol en un programa únic.