18.5.16

Orbea Katu

L'entrada al mercat de l'Orbea Katu l'any passat em va passar desapercebuda, però l'altre dia en vaig veure una pel carrer i vaig cercar informació. A primera vista, em recordava moltíssim a la Rabassa Nova i la veritat és que tenen moltes similituds, però com veureu, també tenen alguns detalls que em recorden les Brompton.

La Katu és una bicicleta urbana amb rodes de 20" i un quadre pensat per adaptar-se a qualsevol persona mitjançant una potència del manillar regulable. Hi ha 3 models que es diferencien en l'equipament i que varien entre els 359 i el 699 €. El model de la fotografia és el mes equipat i porta dinamo de boixa a la roda de davant i canvi intern de 3 velocitats a la roda de darrere. També porta una tanca de quadre, parafangs, cistella, un seient Brooks i suspensió a la tija del seient. Cal remarcar que la cistella davantera, va agafada al quadre (com les Brompton) i no al manillar, per tant, la càrrega no molesta ni domina el manillar. Com veieu, no li falta res. A més, hi ha algunes opcions més, com una cistella al darrere.

11.5.16

La Pantumacona

Fa anys que des d'aquest blog faig difusió de les masses crítiques, i en especial, la de Barcelona. En els últims 10 anys, la massa crítica barcelonina ha passat de quasi desaparèixer a tornar a revifar, atraure molts més ciclistes i fins i tot a estendre's per diversos municipis metropolitans (vegeu).

Aquest cap de setmana arriba a Barcelona una Massa Crítica extraordinària i molt especial: la Pantumacona. Es tracta d'una massa crítica que rebrà ciclistes d'arreu d'Espanya i molt probablement també d'altres països.

És una oportunitat única per reclamar més presència de la bicicleta a les ciutats, més inversió, més polítiques ciclistes, per donar suport a les polítiques ciclistes de Barcelona d'una forma crítica i per donar un impuls a la bici a tot Catalunya.

L'acte central del programa és la bicicletada o massa crítica que sortirà dissabte 14 a les 17:30 des d'Arc de Triomf.

10.5.16

Topades entre cotxes i bicicletes en carrers de prioritat invertida

Sembla que hi ha dubtes sobre les prioritats en carrers de prioritat invertida. Un carrer de prioritat invertida és aquell que té la calçada i la vorera al mateix nivell, la velocitat està limitada a un màxim de 20 km/h i normalment té la senyalització de "carrer residencial" (S-28). La senyalització de carrer residencial dóna la prioritat als vianants i permet jugar a la calçada, entre d'altres aspectes.
La part legal més interessant ve de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Barcelona que en el seu article 10è dedicat a la bicicleta té aquests subpunts:
1. L'Alcaldia pot establir zones de prioritat invertida on les condicions de circulació de vehicles queden restringides a favor de la circulació de vianants. En aquestes zones, les bicicletes, els patins i els patinets gaudeixen de prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants. 
2.3.- Les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa als carrers de vianants, carrers residencials de velocitat màxima de 20 km/h i quan tingui plataforma única, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.
S'entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o de rasant en el paviment entre la calçada i la vorera, malgrat els materials que integrin aquestes parts de la via presentin diferències.

9.5.16

3 iniciatives ciutadanes relacionades amb la bici a Barcelona

Millor accés a la Zona Franca en bici

Dimarts 10 de maig, hi ha una proposta per anar en bici de forma
conjunta a les 7:30 del matí.

Save our bikes!

Aquest grup d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) demanen aparcaments segurs. Si voleu subscriure la seva petició.

Més informació:  http://www.saveourbikes.org/

Aparcament segur al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Hi ha una altra petició per demanar aparcaments segurs de bicicletes al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).