16.12.07

El debat sobre la Via Laietana, extrapolable

Llegeixo a l'Avui 13/12/2007 una notícia sobre el futur de la Via Laietana, el debat es centra en si cal eliminar carrils de trànsit rodat per augmentar l'amplada de les voreres. L'article posa de manifest les diverses opinions de comerciants, veïns i usuaris de la zona. Els comerciants el que volen és augmentar les vendes i estan dividits entre els que creuen que tenir més carrils permet una millor mobilitat i tenir més clients potencials i els que pensen que en tindran més amb unes voreres més amples...

El debat és extrapolable a molts pobles i ciutats. Es planteja reduir carrils, eixamplar voreres, restringir el trànsit, convertir a prioritat invertida, fer un carrer de vianants, fer un carril bus o bici, etc.

Les postures dels comerciants a grans trets es divideixen entre els que creuen que un millor accés en cotxe els hi permet millorar les vendes i els que creuen que atrauran més clients si aquests poden accedir a peu o poden observar millor els aparadors.

Els veïns es mouen en altres paràmetres, perdrem aparcaments? hi haurà més o menys soroll? Tindrem una millor qualitat de vida?

I la resta de ciutadans i usuaris que en pensen? Els ciclistes urbans i la gent amb mobilitat reduïda en general hi estan a favor. Els que es desplacen en cotxe en general i estan en contra.

El debat sobre com dissenyar les ciutats sempre és complex!


Vegeu també