12.8.10

Carrils bici a Begues

L'altre dia a Begues em vaig fixar en aquest carril bici bidireccional que travessa pràcticament tot el poble pel carrer de Ferran Muñoz i que continua pels 2 extrems per altres carrers. No és habitual veure en un poble relativament petit un carril bici bidireccional a la calçada i amb forces senyalitzacions, llarg i amb algunes connexions. Segurament tot és millorable i alguna segregació s'agrairia ja que l'amplada de la calçada és justeta tant pels cotxes com per a les bicicletes, tot i així, a la pràctica, la baixa freqüència de circulació permet a les bicis en sentit contrari al sentit de circulació dels cotxes, acostar-se una mica a la vorera per deixar més espai amb els cotxes.

Per curiositat he cercat el mapa de carrils bici de Begues i he trobat el pla de mobilitat al web de l'Ajuntament de Begues amb un plànol de planificació de carrils bici de 2008 que no preveu cap carril bidireccional, sinó 2 carrils unidireccionals en 2 carrers paral·lels, però sembla que al final s'ha triat aquesta altra opció.

Vegeu també