19.12.06

Deficiències en el carrils bici de Vilanova i la Geltrú

La versió impresa del Diari de Vilanova del 15 de desembre (en PDF) explica que el nou carril bici de la rambla Transversal de Vilanova presenta deficiències importants segons denuncia l'associació Vilanova Camina. Contenidors i mobiliari urbà a tocar o damunt del carril que treuen visibilitat i cruïlles poc senyalitzades són els principals problemes d'aquest carril.

Les deficiències d'aquest carril són les típiques dels carrils que es realitzen damunt de les voreres sense reestructurar el perfil del carrer. D'altra banda, la segregació del carril bici de la resta de la vorera és inexistent. Aquesta hauria de ser només una solució temporal.

Vegeu també