18.12.06

Reaccions a la disminució del límit de velocitat a la regió metropolitana

Les editorials de la Vanguardia i el Periódico del dia 16 donaven suport a la mesura tot i que suggerien la millora del trasport públic i explicar a la ciutadania que el cotxe és la principal causa d'emissió del gasos que es volen reduir.

D'altra banda, el RACC s'oposa a la mesura i proposa millorar els nusos del Llobregat i de la Trinitat. També diu que no es compliria quan hi hagués poca densitat de trànsit. De fet, a la web del RACC destaquen la notícia d'EFE "Nadal, en contra de rebaixar la velocitat a l'àrea de Barcelona", tot i que Nadal no està ben bé en contra... Últimament el RACC està tenint postures molt poc sostenibles i es posiciona favor dels grans interessos econòmics.

Vegeu també