8.1.09

El Govern aprova el Pla estratègic de la bicicleta

Després d'un parell d'anys (es va presentar al 1r Congrés Català de la Bicicleta) la Generalitat ha aprovat el Pla Estratègic de la Bicicleta que preveu fins el 2012 les següent mesures:
  • Elaborar un inventari de tots els camins i vies susceptibles de ser carrils bici o vies pedalables
  • Impulsar la construcció d’una xarxa de 1200 quilòmetres de carrils bici, tal i com preveu el Pla d’Infraestructures de Catalunya (PITC)
  • Crear un manual de disseny per a la construcció de la xarxa: característiques geomètriques, enllumenat, estacionament i senyalització
  • Crear una normativa que reguli tots els aspectes referents a la bicicleta i les noves vies previstes
  • Prioritzar la seguretat del ciclista mitjançant la pacificació del trànsit, la classificació de zones amb velocitat reduïda i el manteniment i neteja de les infraestructures
  • Afavorir la intermodalitat amb els altres mitjans de transport públic, adaptant llocs per transportar les bicicletes al seu interior i modificant els horaris i els requisits d’admissió
  • Establir espais segurs per la guarda i custòdia de bicicletes
  • Promocionar l’ús de la bicicleta a través de campanyes de comunicació
  • Formar en l’ús correcte de la bicicleta des de les escoles i autoescoles
  • Impulsar la compatibilitat del Bicing de diferents ciutats

Podeu veure'n els detalls i saber els itineraris que es crearan (fins al 2026!) aquí i si voleu podeu llegir el que en diuen alguns mitjans que se'n fan ressò:

Vegeu també