27.1.09

Barcelona senyalitzarà el límit de 30 km/h a tots els carrers amb carril únic

Com ja s'havia anat comentant en premsa Barcelona ampliarà les seves zones 30. La novetat és que es senyalitzaran tots els carrers d'un únic sentit amb el límit de 30 km/h, tot i que de fet aquest límit ja era vigent per aquest tipus de carrers. L'altre titular és la quantificació d'aquests canvis, es passarà de 40 a 300 km en 2 anys.

Vegeu també