27.6.18

La reforma de la legislació de trànsit que mai arriba

Soc pessimista, ho confesso un cop més. Fa molts anys (almenys 8) que esperem una reforma integral de la legislació del trànsit i a cada canvi de govern la feina feta se'n va a fer punyetes. No sé si serà així aquesta vegada, però un cop més hi havia preparada una reforma de la legislació espanyola de trànsit que tenia certes millores per a la bici i que sobretot eliminava els nombrosos errors i forats de la legislació actual.

Anem al gra, què podíem esperar de la reforma que s'estava covant abans del canvi de govern a Espanya? Doncs sembla que hi ha un nou enfocament més de mobilitat sostenible i segura, hi hauria un títol propi per a aspectes de mobilitat urbana, canvis en la circulació de bicicletes a la carretera, nova senyalització.

Els canvis de que parlem. Per exemple, en àmbits urbans:
 • 30 km/h seria la nova velocitat màxima genèrica per ciutat (hi ha molta demanda en aquest sentit de molts actors, en especial, els Ajuntaments). Pretén reduir la gravetat dels atropellaments i facilitar la convivència amb bicicletes.
 • Les bicicletes podrien anar pel centre del carril sense que l'ordenança local ho hagués de reconèixer.
 • Prohibició de la circulació per les voreres, però sí en zones de vianants segons regulació local. Es podria regular localment les voreres-bici.
 • Prioritat en passos de vianants respecte a la resta de vehicles sense necessitat de que hi hagi un pas de bicicletes. 
 • Es permetria la circulació amb remolcs i semi-remolcs (no sé si només a la ciutat, s'hauria de permetre arreu i de dia i de nit).
 • Es parlaria de mobilitat de vianants i d'accessibilitat.
 • Contemplaria les restriccions ambientals.
 • S'incorporarien els vehicles de mobilitat urbana.
A la carretera:
 • Nous límits genèrics de velocitat a les carreteres, 90 i 70 km/h.
 • S'estaven cercant noves fórmules de redacció per a protegir els ciclistes en l'avançament i per a mantenir la distància lateral de seguretat.
 • També s'estava intentant actualitzat el concepte de circulació en grup. 
Senyalització:
 • Nova senyal quadrada de via reservada per a cicles.
 • Nova senyal de coexistència d'usuaris per a substituir o complementar la S-28.
 • Noves senyals de zona avançada per a moto i bicicleta.
 • Senyal de ciclo-carril, carril amb prioritat per a bicicletes i circulació a 30 km/h.
 • Nova senyal de carril bici en sentit oposat al de la circulació dels altres vehicles.
Com veieu, tot són canvis molt lògics i en molts casos es "legalitza" el que ja es feia a moltes ciutats amb ordenances i senyalitzacions a mida. El problema és que no s'avança cap a models europeus més atrevits i no es dóna cobertura a contrasentits ciclistes o a senyalització per sobrepassar semàfors vermells, entre d'altres.

Vegeu també