1.9.05

La Massa Crítica de Barcelona canvia de lloc

La Massa crítica de Barcelona canvia el lloc de sortida. A partir d'ara el punt de trobada serà la plaça Universitat enlloc de la plaça Països Catalans. L'hora continuarà sent les 20h.
Durant els primers mesos hi haurà algú que recollirà la gent del lloc antic de sortida.