28.3.08

Un any de Bicing

Editorial d'El Punt 28/3/2008:
"L' Ajuntament de Barcelona va fer ahir un balanç molt positiu del primer any del servei de transport públic en bicicleta, el Bicing. Les grans xifres, efectivament, permeten afirmar que el servei cobreix una demanda que tenia Barcelona, amb més de 130.000 usuaris registrats i uns 30.000 usos cada dia feiner. El Bicing s'ha convertit, doncs, en un sistema de transport habitual per a molts ciutadans, eficient i no contaminant. Però la implantació del servei ha tingut el retard en la disposició de targetes, els problemes d'ancoratges i d'enllumenat de les bicicletes o els dubtes a l'hora d'implantar-lo en zones amb massa demanda, aspectes que han evidenciat una certa improvisació en la instal·lació del servei. Ara, l'Ajuntament no pot adormir-se. El Bicing no pot deixar aparcades les polítiques que ja es feien. Calen més carrils bici, aparcaments segurs i altres actuacions concertades amb les associacions d'usuaris."

I també hi ha algunes notícies més. D'altra banda a l'Avui es dóna una opinió encara més crítica.

Vegeu també