5.6.14

Confondre les recomanacions amb les obligacions

És bastant habitual que en referència a les normatives que envolten l'ús de la bici hi hagi moltes confusions. A les inexactituds i errors dels mitjans de comunicació, s'hi suma les dificultats d'interpretar una normativa canviant, amb contradiccions i que les ordenances municipals poden esmenar i esmenen de forma diferent en cada municipi.

A través de la DGT, ens arriba aquest díptic editat pel Consell de Mallorca que conté diverses imprecisions. Que ho difongui la DGT, dóna peu a més confusions. Les meves observacions:
  1. S'ha de circular pels vorals de la carretera si aquests són suficients (prou amples) i practicables (sense sots, brutícia o obstacles).
  2. A les Autovies no s'hi pot circular en bicicleta quan hi ha la senyalització que ho prohibeix (i s'ha d'oferir un recorregut alternatiu). Pot ser que a Mallorca a totes les autovies estigui prohibit. Al Principat, n'hi ha que s'hi pot circular.
  3. Els carrils bici són d'ús recomanat o obligat segons les ordenances municipals i la senyalització. El mateix passa amb les voreres. I el mateix passa amb el circular pel carril de la dreta, normalment no és una obligació, és una recomanació.
Més encertat és aquest altre díptic també del Consell de Mallorca i encarat als conductors de vehicles de motor envers als ciclistes: