5.12.16

Montcada progressa adequadament

Sembla que Montcada ha fet els deures i en pocs anys ha passat de no tenir pràcticament infraestructures per a la bicicleta a tenir-ne forces i usant solucions similars a les que s'estaven usant a Barcelona.  El passat mes de novembre, vaig tenir l'oportunitat de fer una visita a la xarxa ciclista de la ciutat guiada per un tècnic municipal en el marc d'unes jornades de la Diputació de Barcelona i vaig aprofitar per fer fotos, muntar un vídeo i fer arribar al tècnic totes les coses que veia que podien millorar!

En general, em va agradar que s'ha cercat la continuïtat de la xarxa usant tot tipus d'opcions i que hi ha força senyalització. Arribar a l'estació i trobar una calçada amb "sharrows" que desemboquen en un carril bici dóna d'entrada molt bona imatge! A continuació en teniu un recull gràfic comentat:

Aparcament de bicicleta amb forma d'U invertida que permet l'aparcament de motos. No em sembla la millor opció, però esperem que l'augment de la bici aviat pugui ser un aparcament exclusiu per a bicicletes!


Carril bidireccional. A vegades falta segregació o la segregació és poc efectiva i a vegades s'usa la rigola com a part del carril.

Carrer de vianants on es permet que la bici circuli en ambdós sentits, però falta indicar-ho a l'entrada.


Parada de bus amb carril bici per davant i amb indicació de prioritat pels vianants.


Rotonda ciclista ben senyalitzada en una zona industrial.

El primer carril bici que es va fer a Montcada. Les coses han canviat una mica.
El vídeoConclusions

Com vèieu, s'hi ha fet feina, però cal continuar treballant en millorar les infraestructures existents. Una de les potencialitats de la ciutat és que encara hi ha molt aparcament en calçada i carrers prou amples per permetre carrils exclusius per a les bicicletes.

Algunes propostes:
  • Cal portar a la calçada diversos carrils que encara van per la vorera.
  • Es pot potenciar més la senyalització d'"atenció ciclistes" tant horitzontal com vertical prop dels passos per a bicicletes.
  • S'ha d'evitar usar la rigola com a part del carril bici. La rigola ha de ser una separació amb la vorada.
  • S'han de millorar les segregacions amb els cotxes tant en amplada (sobretot en els contrasentits) com en la resistència dels separadors (en polígons industrials i quan hi ha aparcament en cordó).
  • Fer inspeccions regulars de la xarxa per detectar deteriorament en la senyalització i en les infraestructures.