13.2.17

La infraestructura ciclista de Perpinyà

Un pas ràpid per Perpinyà en bicicleta m'ha donat una idea general de com està la mobilitat en bicicleta a aquesta ciutat. Segurament, el que més destaca (i més venint de més al sud) és el contrasentit ciclista senyalitzat arreu del centre de la ciutat, sobretot tenint en compte que pràcticament tota la trama urbana és zona 30 i la convivència teòricament és més fàcil.

Contrasentit ciclista
Una altra característica que m'ha sorprès és que hi ha poc carrils bici que travessin la ciutat pel centre i en canvi n'hi ha molts de perifèrics i d'interurbans que es mesclen amb les vies verdes. Tot això em fa pensar que han anat a la solució fàcil, utilitzar pintura en les zones urbanes consolidades i fer carril bici a la perifèria per connectar amb el centre i reconnectar les rodalies de la ciutat. Per això, trobo que falten itineraris ciclistes ràpids que creuin la ciutat de forma ràpida i prioritària.

No hi vaig veure molts ciclistes en les hores en que hi vaig estar, i pel que he vist, la bicicleta pública no ha crescut en estacions ni bicicletes des de la seva creació l'any 2008. Això em fa pensar que potser, a part de la mancança de carrils bici al centre, falta una promoció més integral de la bicicleta.

La bicicleta pública de Perpinyà (BIP) em recorda alguna cosa...
Té 15 estacions i 150 bicicletes.

Carril bus-bici a l'esquerra i contrasentit ciclista a la dreta
L'amplada permet que un bus avanci una bici i a la vegada una bici circuli en contrasentit

El contrasentit es força segur fins que arribes a una cruïlla. A les cruïlles cal estar atent i assegurar-te que et veuen. Et pot sortir un cotxe per la teva dreta que no et veu perquè està mirant si ve algú per la seva dreta. Sí que es veritat que poder fer aquests itineraris et permet cercar rutes molt pràctiques i arribar al final del teu destí sense fer voltes, però un cop més veig que no pot ser un substitut d'un carril bici que et permeti fer de forma ràpida distàncies més grans.

Carril bici segregat físicament en un dels ponts que travessen el riu Tet

Pas per sota del mateix pont que la foto anterior per facilitar el pas de bicicletes i vianants
Potser en un proper apunt us parlo breument d'algunes de les vies verdes del voltant de Perpinyà. Com en altres llocs, les vies verdes tenen una doble funció d'oci i de connexió interurbana. En el cas de Perpinyà, n'hi ha dues d'oficials, però també hi ha diversos carrils bici interurbans i la majoria tenen una disposició radial respecte el centre de Perpinyà que faciliten la mobilitat quotidiana entre els pobles i els nuclis urbans allunyats i el centre de la ciutat.

Més informació:

1 comentari:

Sergi Turiella ha dit...

Vaig trobar que el trànsit a Perpinyà és molt saturat, massa cotxes per a l'espai urbà. Molt soroll i fums, no convida a anar amb bicicleta.