15.1.18

Dades de la mobilitat a Barcelona el 2016

Amb molt de retard, l'Ajuntament de Barcelona ha publicat les dades de mobilitat de l'any 2016 (PDF 7 MB). Els desplaçaments en bici augmenten fins a una quota modal del 2,1%, això és un augment del 14% respecte el 2015 i del 30% respecte el 2013. L'augment és important en els desplaçaments interns (dins de la ciutat) i poc significatiu en els externs (de fora de Barcelona), tot i que els desplaçaments no motoritzats augmenten en en els desplaçaments externs (suposo que augmenten els desplaçament a peu de fora de Barcelona).

L'ús del Bicing ha augmentat amb la mateix proporció que la bici a la ciutat i per tant manté un 26% dels desplaçaments en bici. El número d'abonats ha augmentat força.

Pel que fa als accidents, augmenten lleugerament per sobre de l'augment de la bici, és a dir que augmentaria una mica la taxa d'accidentalitat ciclista. L'augment respecte el 2015 és del 19% (recordeu que les bicis augmenten un 14%) i respecte el 2013 és del 33% (els desplaçaments un 30%). Sense dades detallades d'aquest tipus d'accidents es fa difícil fer-ne un anàlisi. Esperem que amb les dades de 2017 la tendència es corregeixi i torni la disminució de la taxa d'accidentalitat que es produïa per l'augment dels desplaçaments en bicicleta.

Pel que fa a la resta de mobilitat, cal destacar que la mobilitat privada augmenta dins de la ciutat i que les dades de comptatges a arreu de la ciutat i en els accessos han augmentat (cal diferenciar el que són enquestes del que són dades més objectives). Hi ha un fort augment de la moto dins de la ciutat.


Pel que fa a la qualitat de l'aire es veu una petita millora en la contaminació per partícules, però l'NO2 (vehicles de gasoil) encara és molt elevat i és casi a tocar del màxim fixat per la legislació europea.

Valoracions

Són dades antigues que esperem que variïn molt a favor de la bici en acabar la legislatura. Hi ha un problema evident amb la mobilitat motoritzada que les mesures que s'han aplicat fins ara no solucionen i no sembla que puguin solucionar. El transport privat motoritzat només és un 15% dels desplaçaments interns, però en canvi representa un 47% dels desplaçaments externs, la solució més clara i directa al problema és un peatge urbà. L'altre factor preocupant és l'augment de la moto com a alternativa al cotxe i és evident que amb la moto no solucionem els problemes de contaminació i en canvi afegim molts altres problemes: soroll, accidentalitat, ocupació de voreres, mantenim el sedentarisme, etc. Ja he comentat altres vegades la problemàtica de la moto i la solució passa per informar, aplicar la legislació actual sobre aparcament de motos, endurir a mig termini l'ordenança per treure les motos de les voreres i també legislar per controlar la contaminació de les motos que sovint s'escapa de les normes que es fan pensant més en el cotxe.