8.10.20

Connectar els centres educatius en bicicleta per a millorar la mobilitat

Vols donar una empenta a la mobilitat en bicicleta del teu municipi? Promou la interconnexió dels centres educatius
amb carrils bici i no hi deixis acostar els cotxes!

Aquesta és la clau que ha funcionat a diversos municipis i que ha donat un impuls important a la bicicleta. La societat ha de demanar que es connectin els centres educatius amb carrils bici i això dona millor resultat si les les AFAs (les famílies) ho demanen totes a la vegada, si les direccions dels centres educatius també ho demanen i si les associacions de veïns i el teixit associatiu hi dona suport.

Evidentment, això ha d'anar acompanyat d'altres mesures, principalment dues:

  1. La instal·lació d'aparcaments de bicicleta a l'interior i a l'exterior dels centres educatius
  2. El tall dels carrers dels voltants del centres educatius.

Cardedeu: carrils bici (en blau)
i centres educatius (punts verds)
La instal·lació d'aparcaments és molt lògica, però també és important disposar d'aparcaments tancats a les escoles, perquè això dona molta més seguretat davant dels robatoris i implica també l'escola en aquest model de mobilitat.

Que els cotxes no s'acostin a l'escola!

El tall dels carrers del voltant dels centres educatius és molt important i es pot fer abans de tenir carrils bici. És important perquè dona molta més seguretat a l'entorn escolar i per tant fa més viable l'ús de mitjans actius com la bicicleta o el caminar. També es redueix l'exposició dels menors a la contaminació atmosfèrica que no és un argument pas menor. Els talls poden començar sent puntuals a les hores d'entrada i sortida, però haurien de convertir-se en permanents. Els talls donen un avantatge més als modes actius que sí que es poden acostar a l'escola i que a més disposen de facilitat d'aparcament. Llavors, anar en bici ofereix més avantatges que anar amb un vehicle motoritzat.

La creació d'una xarxa ciclista a partir de les escoles i els instituts facilita la creació o la millora de la xarxa ciclista del municipi i fa molt més atractiu la bicicleta com a mitjà de transport.

 Tallar el trànsit motoritzat al voltant dels centres educatius:

  1. Evita accidents i atropellaments i disminueix la percepció de perillositat de l'entorn escolar -> SEGURETAT VIAL
  2. Es redueix la contaminació atmosfèrica i acústica i l'exposició dels alumnes, el professorat i les famílies a aquesta contaminació -> SALUT
  3. Fa més atractiu l'ús de la bici -> MÉS BICICLETA

 


Autonomia dels menors

A partir dels 8 anys, els infants tenen capacitat per anar sols a peu a l'escola. Probablement, segons la maduresa de l'infant, les dificultats del camí escolar i les pors dels pares, entre els 8 i els 12 anys haurien de ser capaços d'anar sols en bicicleta fins a l'escola.

Des de la societat, per millorar l'autonomia dels menors, només podem intervenir en fer camins escolar més segurs i que la percepció del risc dels pares disminueixi. També podem donar eines als pares i als infants per saber circular en bicicleta de forma segura.

Anar en grup a l'escola amb adults o sense també pot ser una manera de fer més segur el camí cap a l'escola (el concepte de bici-bus escolar).

 

Conclusions

Les poblacions que han aconseguit tenir una xarxa ciclista que enllaci els centres educatius han aconseguit un augment de l'ús de la bicicleta no només per als desplaçaments a l'escola, sinó per a tot tipus de desplaçaments. Disposar d'aparcaments segurs i d'un entorn segur del centre escolar són factors clau que faciliten molt l'ús de la bici a la vegada que desincentiven l'ús del cotxe. Per tant, s'aconsegueix trencar amb el cercle viciós de la percepció de perill de l'entorn escolar que produeix el trànsit motoritzat i que fa que les famílies acabin usant menys la bicicleta i el caminar i més el cotxe com a alternativa "més segura".

 

Informació relacionada: