31.1.23

Distàncies recomanables d'instal·lació d'aparcaments de bicicleta en forma d'U invertida

És relativament habitual trobar aparcaments de bicicleta que han estat instal·lats sense tenir en compte les mides d'una bicicleta i per tant sense deixar les distàncies adequades amb els elements propers de l'entorn urbà. Repassem les distàncies començant amb les que menys es respecten:

  • La distància de l'aparcament amb qualsevol obstacle (una paret, un ressalt, una jardinera o qualsevol altres element del mobiliari urbà) ha de ser de 70 cm. D'aquests 70 cm, per anar bé 10 haurien de quedar lliures un cop la bici queda lligada i per tant la roda de la bicicleta no hauria de tocar cap paret. Si l'aparcament està arran d'un calçada, no s'hauria d'envair la vorada.
  • La distància entre suports ha de ser d'un mínim de 80 cm perquè la bici a part d'estar aparcada, ha de poder entrar i sortir de l'aparcament i no ho fa sola, hi ha una persona que l'acompanya i que a més ha de poder ajupir-se per lligar la bicicleta.
  • Les mides de l'aparcament és un altre element important. L'estàndard de 80 cm d'ample i d'alt és ideal per poder lligar bé les dues rodes i el quadre. És habitual usar la mateixa tanca per lligar roda, quadre i aparcament sempre que és possible i si això es pot fer amb les dues rodes, llavors s'obté la màxima seguretat, sobretot si usem tanques rígides de qualitat en forma d'U. Una altura del suport d'aparcament inadequada pot dificultar la subjecció de la bici.
  • Dos aspectes importants més de l'aparcament són primer el seu gruix. Si és massa gruixut, moltes tanques rígides en forma d'U massa petites no es podran utilitzar i si és massa estret, podria ser que fos massa fàcil de serrar. 5 cm de diàmetre és la mida ideal. El segon aspecte és si l'aparcament està ben inserit en el terra i per tant que no sigui fàcil d'arrencar i que tampoc tingui joc.
  • Finalment, cal que en un dels costats de l'aparcament hi hagi almenys 1,20 m lliure per poder maniobrar i entrar amb la bici a l'aparcament. Si hi entrem des d'una vorera, carril bici o calçada, haurem de tenir en compte que aturarem la circulació de vianants, bicicletes o cotxes durant uns segons i que la bicicleta ocuparà 60 cm des de l'aparcament, però que se n'haurien de deixar 70 fins a qualsevol zona de pas de vianants, bicicletes o altres vehicles.


Alguns aspectes més a tenir en compte
:

  • Les mides de les bicicletes són molt variades i de fet en els últims anys s'han popularitzat diàmetres de roda més grans que fan que les bicis ocupin més espai.
  • Les bicicletes de càrrega cada cop són més habituals i tenen mides molt variades. És interessant reservar places per aquest tipus de bicicletes, per exemple en els suports més externs, on potser poden disposar de més espai per bicicletes més amples i on podem tenir en compte longituds més grans.
  • Les bicicletes també porten remolcs que les fan més llargues i sovint s'usen per a portar infants. Per tant, prop de centre educatius, pot ser interessant reservar places per a remolcs i bicicletes de càrrega.


Altres disposicions
:

  • En semi-bateria: pot ser útil si no es disposa d'aquests 2,10 m ideals que requereix la instal·lació habitual. Les distàncies de separació són les mateixes.
  • En línia o cordó: fa un efecte barrera i resulta poc pràctic, però, en tot cas, les distàncies laterals són les mateixes i la distància entre barres hauria de ser d'almenys 1,40 m.
Els aparcaments de roda ocupen poc, però no permeten lligar amb seguretat la bicicleta perquè no permeten lligar el quadre directament. Per tant, només tenen sentit per deixar la bici un moment en un lloc relativament segur (una àrea de pícnic d'una via verda, dins d'una botiga, etc.). També hi ha problemes amb la diversitat de gruixos dels pneumàtics que fa que no totes les rodes s'hi aguantin o s'hi puguin posar.

Més informació:

1 comentari:

carlos qajaq ha dit...

al treball, on l´us es prou intens les U les han revestit d´una espuma en brides per protegir el quadre de les bicis. Em sembla molt bona idea, te puc passar fotos