30.7.08

El govern central reduirà la velocitat d'entrada a totes les ciutats

Dins del Pla d'Estalvi Energètic presentat al Congrés pel ministre d'Indústria, Miguel Sebastian, es preveu reduir la velocitat d'entrada a totes les ciutats espanyoles tal i com es fa a Barcelona. La mesura està enfocada d'entrada des d'un punt de vista d'estalvi energètic i no de reducció de la contaminació, però és evident que tindrà un doble efecte.

El ministeri també vol impulsar els vehicles híbrids i elèctrics i si pot ser fabricats a Espanya. Pel que fa a la bicicleta hi ha un petit esment de que es promocionarà, juntament amb carrils bici i sistemes de bicicleta pública.

Llegint les 30 mesures del pla em sembla massa poc ambiciós, segurament està prou bé per començar, però és que no me l'acabo de creure, sembla una declaració de bones intencions que a la pràctica quedarà en paper mullat. Potser també és que jo en aquest tema sóc molt exigent, però penso que el tema de la mobilitat i l'energia són claus per aconseguir un país econòmicament més competitiu a mitjà i llarg termini.

Una de les mesures del pla és el VIVE (el nou pla prever que comença a funcionar avui) que només dóna ajudes per retirar cotxes de més de 15 anys al comprar cotxes baixos en emissions que no passin de 20.000 Euros.

Vegeu també